Stemhealing

Het gebruik van stem en klank is een belangrijk deel van elke spirituele traditie op aarde; veel van de technieken waarvan nu wetenschappelijk bewezen wordt dat ze een helende werking hebben en het helingsproces versnellen, zowel lichamelijk als geestelijk, worden al duizenden jaren toegepast door sjamanen, genezers en medicijnmannen en -vrouwen van veel verschillende tradities. Deze technieken worden dan ook meer en meer toegepast als therapie of als ondersteuning bij therapie.

Wat is stemhealing?

Alles is energie in beweging, in trilling. Hoe langzamer de beweging, hoe dichter, harder zichtbaarder het wordt. Bijv. de moleculen van kokend water bewegen zo zo razendsnel dat ze voor het menselijk oog bijna onzichtbaar zijn (damp). Water met een normale temperatuur is zichtbaar, voelbaar, te bewegen. Bevroren water is zichtbaar, voelbaar, hard en onbeweeglijk.

Stemhealing/klanktherapie, is gebaseerd op het principe dat alle materie vibreert op een eigen specifieke frequentie. In het lichaam heeft elke cel, elk weefsel, elk orgaan zijn eigen frequentie = aantal trillingen per seconde. Geluidstrillingen, zowel van de menselijke stem als ook van muziekinstrumenten kunnen onzuivere frequenties weer in balans brengen.

Klank bestaat uit trillingen die elke substantie doordringen, de kleinste deeltjes in beweging zetten en zo in staat zijn onze “werkelijkheid” te herschikken. Ons lichaam, ons denken, onze gevoelens en emoties, onze omgeving en uiteindelijk ook onze wereld. Geluidstrillingen dringen door tot in botten en organen waardoor lichaamslagen bereikt kunnen worden waar men met manuele massage niet aan kan komen. Individuele groei, natuurlijk evenwicht en vrijheid ontstaan als je de helende kracht van het geluid herkent en gebruikt.

Klank heeft de kracht om elke energiebarrière te doorbreken. De kracht van klank kan aan de basis staan van het afstemmen en harmoniseren van zowel fysieke als emotionele blokkades. Daarom noemen we deze klanken ook wel ‘healing sounds’. Klanktrillingen werken losmakend en ordenend.

Energie/trillingen beïnvloeden elkaar. Daar waar trillingen elkaar ontmoeten/elkaar raken, veranderen ze elkaar. Dat geldt voor alle soorten energie. gedachten, woorden, geluiden, wat we zien, horen, voelen net zo goed als negatieve ervaringen en overtuigingen, emoties en stress.

In onze huidige wereld worden we vrijwel constant bestormd door trillingen die niet de onze zijn. Ze beïnvloeden ons voortdurend en veranderen daarmee onze eigen energie, onze eigen trillingen. En omdat die nieuwe trillingen niet bij ons passen, veroorzaken ze blokkades en ziektes, zowel emotioneel, als geestelijk en lichamelijk.

Stemhealing/klanktherapie draait dat terug door trillingen, die niet meer in overeenstemming zijn met de oorspronkelijk staat, weer daarnaar terug te brengen d.m.v. klank. Deze kan worden voortgebracht via stem en/of muziekinstrumenten.

Je eigen stem

Je stem is een blauwdruk van wie je bent, wat je wilt en voelt, je pijn en je vreugde. Tijdens een sessie leer je zelf met je stem werken en te gebruiken voor je geestelijke en lichamelijke genezing. Zo kun je jezelf stap voor stap bevrijden van blokkades die je ervan weerhouden jouw leven te leven en jezelf te zijn.

Je hoeft geen geschoolde zangstem te hebben. Jouw stem is het voor jou volmaakte instrument. Als je denkt dat stemwerk niets voor jou is omdat je toch niet kunt zingen of geen mooie stem hebt of vals zingt of… dan kan ik je geruststellen. Je leert hier niet zingen. Je leert om met je stem uitdrukking te geven aan je gevoelens en zo je zelf kennen (en accepteren).