Persoonlijke gegevens
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Antje Maria Menger en Association ‘Chant de l’âme’ verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van die persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • data van behandelingen en lessen

Waarom we gegevens nodig hebben

 • Antje Maria Menger en Association ‘Chant de l’âme’ verwerken eventuele persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het maken van afspraken en het verzenden van eventuele facturen.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief (de mogelijkheid om uit te schrijven vind je onderaan elke nieuwsbrief).
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van afspraken.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Slechts indien u aangeeft daar prijs op te stellen, zullen wij contact opnemen met u.

Hoe lang we gegevens bewaren

Antje Maria Menger en Association ‘Chant de l’âme’ bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld met een maximumtermijn van 3 jaar na het laatste contactmoment.

Delen met anderen

Antje Maria Menger en Association ‘Chant de l’âme’ delen gegevens nooit met derden met uitzondering van de boekhouder/accountant. De enige andere uitzondering zijn e-mailadressen van degenen die een nieuwsbrief willen ontvangen. In dat geval staan de adressen op de verzendlijst van de service die wordt gebruikt voor het verzenden van deze nieuwsbrieven. U kunt zich hier altijd van afmelden, via de knop onderaan de nieuwsbrief of door een verzoek te sturen naar ammenger@orange.fr

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  ammenger@orange.fr. We kunnen hier echter alleen aan voldoen als we er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. We zullen in dat geval vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Antje Maria Menger en Association ‘Chant de l’âme’ reageren uiteraard zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Beveiliging

Antje Maria Menger en Association ‘Chant de l’âme’ nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Antje Maria Menger en Association ‘Chant de l’âme’.

Aanpassen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.