Spirit Sounds – wat is dat?

 Spirit Sounds: Transformatie en healing

Spirit Sounds – wat is dat?

Spirit Sounds is het uitzenden van klanken die uitgaan van mijn geestesgidsen en die geestelijke genezing overbrengen. Ik kanaliseer dit via mijn stem en eventueel ter beschikking zijnde muziekinstrumenten. Spirit Sounds zijn niet “alleen” maar geluiden, maar boodschappen en diepe gesprekken die op trillingsniveau plaatsvinden met je essentie en je cellen. Spirit Sounds versnelt het proces van je transformatie op alle niveaus.

Door middel van specifieke klanken en de frequenties daarvan helpt de geestelijke wereld de behandelde persoon / personen. Het gaat daarbij om ‘heel worden’; het terugvinden en liefdevol accepteren van al je delen en zo doende het terugvinden en in balans komen in je eigen centrum. Dit kan ook lichamelijke genezing tot gevolg hebben.

Spirit Sounds werkt door overdracht van zeer hoge trillingen vanuit de geestelijke wereld. Deze werken transformerend en harmoniserend op lichaam, verstand en geest.

Wat is een medium?

Een medium is een tussenpersoon tussen de geestelijke wereld en de aarde en haar bewoners.

Ik ben een medium wiens stem voor deze manier van transformatief werken en helen door de geestelijke wereld werd uitgekozen om spirituele healing te brengen. Door mijn stem en evt. het bespelen van een muziekinstrument worden blokkades en oude patronen en overtuigingen die niet langer dienstbaar zijn, getransformeerd.

Ik ben geen psychologe, noch arts; dat betekent dat geen verdere problemen van de persoon besproken worden. De consulten/behandelingen hebben geen medisch karakter en er worden geen medische diagnoses gesteld.

De mens heeft de innerlijke mogelijkheden om de eigen problemen op te lossen, cq. te genezen. Spirit Sounds is hierbij een werktuig om deze mogelijkheden te activeren en te versterken en hiertoe de noodzakelijke talenten te ontwikkelen. De klank en de eigen stem is een belangrijk hulpmiddel waardoor de trillingsfrequenties merkbaar veranderd en sterk verhoogd worden. Hierdoor kan o.a. transformatie van blokkades plaatsvinden en wordt het loslaten daarvan, eenvoudiger.

Hoe lang een Spirit Sounds sessie duurt is niet vooraf te zeggen. De sessie wordt op het moment beëindigd waarin de verbinding in verband met de energie-overdracht stopt tussen de geestelijke wereld en mijzelf. Omdat Spirit Sounds heel krachtig is, is mijn energiegebruik bij het kanaliseren zeer hoog. Daarom heb ik tussen de sessies een ongestoorde pauze nodig. Datzelfde geldt ook voor groepssessies.

Als je deelneemt aan een groepssessie of een privésessie wordt dringend gevraagd om geen parfums etc te gebruiken.

Spirit Sounds kan op de volgende manieren beleefd worden:

Groepshealing / Spirit Sounds voor meerdere personen gelijktijdig.

Tijdens de avond presenteer ik mijn werk met Spirit Sounds. Ik sound (en speel eventueel als er een instrument aanwezig is) ca. 30 minuten voor de groep. De tijdsduur wordt bepaalt door de spirits. De trillingen van de hoogfrequente, genezende klanken zullen de aanwezige personen op veel niveaus raken en doordringen.

Na afloop hiervan kan men vragen stellen.

Privésessies

In de privésessies kanaliseer ik gedurende ca. 30 minuten de hoogfrequente, genezende klanken, waardoor de trillingen van de te behandelen persoon mee gaan resoneren op deze hoge frequenties. Daarbij is het mogelijk dat er in het begin uitdrukking wordt gegeven aan emoties/gevoelens waar de persoon zich niet of nauwelijks bewust van is of die deze zelf niet naar buiten kan brengen.

De tijdsduur wordt bepaalt door de spirits. Spirit Sounds word toegepast zonder dat het nodig is dat ik informatie over de betreffende persoon hebt. Na de sessie kunnen vragen worden gesteld.

Privé retraite in Zuid-Frankrijk

In deze periode van één of twee weken, krijg je professionele ondersteuning voor het proces of probleem waar je voor komt. Een tijd ook waarin je alle tijd hebt voor jezelf. Tijdens deze periode krijg je elke werkdag een sessie of behandeling van anderhalf à twee uur, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle mij ter beschikking staande methoden, zoals integratieve ademtherapie, The Work van Byron Kate, Voice Dialogue etc. Daarbij werk ik zuiver intuitief en afgaande op wat je nodig heeft. Daarnaast is er tijd voor rust en stilte, wandelen, uitslapen, alles waar je hart al langere tijd naar verlangt.

Voor meer info: zie Privésessies/Retraite in Zuid-Frankrijk.

Bij interesse kun je me uiteraard bellen of mailen.

Groeps retraites 2021 in Zuid-Frankrijk

Voor data en beschrijving zie Agenda

Informatie verschijnt binnenkort.

Lieve groeten,

Antje Maria