N.a.v. vragen die men mij gesteld heeft over mijn werk, het volgende.

Weet je van te voren waarvoor iemand komt?

Ik weet niet en hoef niet te weten wat de klachten zijn van de persoon/de personen, die voor behandeling bij me komen/of een behandeling willen per Zoom of Skype.

Ik weet niet en hoef niet te weten welke energieën waar naar toe gaan en wat ze doen bij/in/voor de betreffende persoon/personen.
De geestelijke wereld weet precies welke energie waarvoor benodigd is en die wordt gestuurd via mijn stem en de klanken die ik maak met mijn instrument(en).

Zowel lichaam als ziel zijn zo wijs dat ze precies weten waar de gestuurde energie nodig is en daar wordt de energie heen geleid.
Ik ben slechts een blanco doorgeefluik via welke de energie vanuit de geestelijke wereld naar de betreffende persoon/personen wordt gestuurd.
Wel krijg ik tijdens het werken informatie door in de vorm van beelden, gevoelens, een innerlijk weten, waarmee ik dan samen met de cliënt kan werken.

Ik weet vooraf niet welke klanken er komen. Dat maakt het voor mij steeds weer spannend om daar te staan , voor publiek of met een cliënt, en niet te weten of en wat er gebeurt.

Hoe gaat een sessie in zijn werk?

Als ik een serie sessies aanbied, bijvoorbeeld voor Spirit Sounds healing of chakra healing, werkt het zo dat na een korte inleidende meditatie of oefening de persoon zich kort concentreert op het thema waarvoor hij/zij komt of op een bepaald door mij van te voren aangegeven chakra (en dan verder niets hoeft te doen). Ik concentreer me daar ook op en de geestelijke wereld stuurt dan gebalde energie naar dat chakra van die persoon.

Ook als er meerdere personen tegelijkertijd meedoen, ontvangt iedere deelnemer die energie die hij/zij nodig heeft. Niet alleen omdat de spirits weten wat waarheen moet maar ook omdat lichaam en ziel van de betreffende persoon precies neemt wat nodig is.

Hoe weet ik of het werkt?

Ik kan en zal nooit beloven dat iemand geneest aan dat waar ze voor komen. In de eerste plaats kan het zijn dat iemand weliswaar graag denkt te willen dat iets bepaalds geneest, maar dat er een verborgen programma is dat (nog) geen genezing wil omdat er nog levenslessen achter verscholen zitten.

Een voorbeeld hiervan: een oudere dame loopt mank vanwege pijn in haar linkervoet. Ze wil er dolgraag vanaf. Na de behandeling is het ook weg en gaat ze blij naar huis. Een paar dagen later is ze er weer en zegt dat het niets geholpen heeft, alleen maar een dag of twee. Dan blijkt dat haar dochter, die bij haar woont, op zichzelf wil gaan wonen. De dame is bang alleen te blijven: “Wie zorgt er dan voor me”? De pijn komt terug en de dochter krijgt het niet over haar hart haar moeder er mee alleen te laten. In een gesprek blijkt uiteindelijk dat ze de pijn nodig heeft om niet alleen gelaten te worden. Als dit bewust is geworden en ze begrijpt dat ze op een andere manier kan vragen om wat ze nodig heeft, is de pijn niet meer nodig en verdwijnt in één behandeling.

In dit voorbeeld werk ik niet alleen met mijn stem maar volg ik ook wat er intuïtief bij mij doorkomt.

Wie heelt?

Bovendien ben ik niet degene die geneest. De persoon zelf geneest met behulp van de energie die door de spirits via mijn wordt doorgegeven.

Je kunt het vergelijken met bijvoorbeeld een wond; het is het lichaam wat de wond geneest. Niet de arts of de healer of de medicijnen of de pleister of de kruidenbalsem etc. Nee, dat kan een extra ondersteuning zijn voor het lichaam, maar het is het lichaam zelf die voor de genezing zorgt.

Wat er in ieder geval wel gebeurt is dat de energieën op die niveaus werkzaam zijn die (eerst) genezing nodig hebben.

Als er op emotioneel, mentaal, spiritueel niveau het e.e.a. opgeruimd is wat niet langer nodig is en in evenwicht gebracht, als blokkades zijn geschoond, kan ook het lichaam volgen. Soms gebeurt dat vrijwel meteen maar niet altijd. Elke ziel heeft zo zijn eigen stappenplan.

Werk je ook met dieren?

Naast het werken met mensen werkt mijn gave ook in het werken met dieren en met de aarde, plaatsen waar veel negatieve energie is blijven hangen, waar veel gebeurd is en niet verwerkt. Een voorbeeld daarvan is:

Ik werd uitgenodigd mee te gaan naar een steencirkel bij ons in de buurt in Zuid-Frankrijk. Iets in mij wil naar de menhir in het midden. Daar zie ik vele druïden om me heen die me zeggen dat ik daar in een eerder leven ook was en tijdens ceremoniën in de groep gezongen heb. Ze vragen me nu weer om te zingen en om te helen wat daar toen door moord, vervolging en wanhoop kapot is gegaan.

Ik ga naar de menhir in het midden, raak de steen aan en hoor mezelf schreeuwen, huilen, ik voel wanhoop, intens verdriet, woede, machteloosheid. Langzaam gaat dat over in een troostend zingen en wordt alles rustig en stil. De deelnemers (helderzienden en healers) zeggen me dat ze speciaal naar mij gekomen zijn (vanuit Tsjechië) omdat ze me nodig hadden voor dit ritueel. Aarde, hemel, menhir en stenen zijn weer verbonden. Alles is geheeld. Als ik er soms nu kom is het rustig en stil.”

Kun je mijn gedachten lezen als ik bij je kom?

Ik heb het nooit geprobeerd en zal dat ook niet doen. Dat vind ik een enorme inbreuk op iemands vrijheid. Ik zou het ook absoluut niet accepteren als iemand dat bij mij zou proberen.

Ik ga alleen met toestemming in het energieveld van de cliënt. Daar voel ik zijn/haar emoties en daar geef ik uitdrukking aan met mijn stem: dat wat de cliënt tot nu toe niet heeft durven/kunnen/willen uiten.

Met mijn stem worden klanken doorgegeven die dezelfde frequenties hebben als de niet verwerkte, geblokkeerde gevoelens van de cliënt. Zo wordt er een begin gemaakt om die gevoelens tot uitdrukking te brengen die tot dan niet verwerkt en opgelost konden worden.

Doordat de lichaamscellen resoneren met de klanken die ik naar buiten breng, worden ze alsnog bevrijd van de geblokkeerde energie en krijgt de cliënt deze energie weer ter beschikking. Daarbij werken de klanken aan het verstand voorbij precies daar waar ze moeten werken.

Hierdoor komt er met de begeleiding, vaak inzicht, helderheid en genezing hoe verder daarmee en met het thema om te gaan. De begeleiding kan bestaan uit een gesprek, maar vaker begeleid ik de cliënt zodat ze zelf met hun stem aan het werk gaan. Daar wordt dan vaak duidelijk waar de stem niet vrij is, waar blokkades zitten. Door verder stemwerk te doen kan daar geleidelijk aan heling plaatsvinden.

Ik verbind me met de geestelijke wereld. Ik weet ook niet hoe ik dat anders kan noemen. Dan hoor ik de klanken die ik moet spelen of de klanken komen vanzelf via mijn stem. dat kan heel verschillend zijn, soms bijna uitsluitend één toon gedurende langere tijd, soms sjamanistisch zingen, gewoon wat werkt. Ik weet dat niet van te voren, ik laat het gebeuren in het vertrouwen dat het werkt.

Wat is het doel van dit werk?

Het doel van mijn werk is in de eerste plaats bewustwording: het besef dat we met ons denken ons huidige leven hebben gecreëerd. Door dat te beseffen kunnen we ons realiseren hoe groot onze eigen innerlijke scheppingskracht is. Door dit besef kunnen we deze kracht gebruiken om ons leven opnieuw te creëren in de richting die we graag willen voor onszelf. Uiteindelijk gaat het in mijn werk erom te beseffen dat we allemaal goddelijk zijn, een deel van het geheel.”

Voor welke vraag, problemen of klachten is deze vorm van stemheling het meest geschikt?

Slaapstoornissen, lichamelijke problemen, tal van klachten die gebaseerd zijn op geestelijk, emotionele problemen, verbeteren of verdwijnen. Er ontstaat een innerlijke rust en een gevoel van innerlijke vrede.. Veel mensen genezen niet alleen lichamelijk maar ook van hun zorgen, ze vinden troost bij deze klanken.

Dat is misschien het belangrijkste aspect van deze helende klanken: gebroken harten genezen. Mensen die geloven dat ze nooit meer gelukkig te kunnen zijn of zich nooit meer te kunnen herstellen van een noodlottige gebeurtenis, horen mijn spel en beginnen dan heel voelbaar te genezen.
Het is alsof ze, alleen door de klanken die via mij naar buiten gebracht worden, het gevoel hebben dat ze begrepen worden in hun pijn en dat is als een soort balsem over hun pijn heen en geeft hoop en het gevoel dat het toch verder gaat.

Als de geest geneest, als emotionele pijn, zielepijn geneest kan ook het lichaam genezen.

Wat bedoel je met ‘sounden’. Wat is dat precies?

“Sounden is klanken geven, tonen geven, uitdrukken met tonen en klanken wat er uitgedrukt wil worden, zowel met mijn stem als via mijn instrumenten.

Woorden zijn een soort symbool voor wat we voelen. Ze zijn echter tamelijk beperkt. Als ik zing vanuit wat ik werkelijk voel, vanuit mijn zieleleven, voelt een ander dat ook en herkent diens ziel dat wat ik uitdruk.

Sounden betekent voor mij dat ik geluid geef aan dat wat ik voel, zowel wat bevrijd mag worden als ook rustgevende klanken zoals een moeder een slaapliedje zingt voor een kind. De geluiden zijn volledig afhankelijk van de aanwezige persoon/personen, wat voor hun nodig is. Daarin wordt ik geleid door de spirits. .

Wat bedoel je met werken op zielsniveau?

“Werken op zielsniveau is werken vanuit een innerlijke stilte en een innerlijk horen, een herkennen van de waarheid. Geen toneelspel, geen drama’s, het is een doen, een spreken, een handelen niet vanuit een “iets willen van buitenaf” maar vanuit een ontstaan. En dat voel je, dat voel ik. Zo ontstaan ook mijn tonen. Ik doe niet iets. Het doet het door/in mij. Het ontstaat, het gebeurt. Zelfs als er gehuild, geschreeuwd, gelachen etc wordt, het ontstaat vanuit waarheid.”

Als je andere algemene vragen hebt of een bepaald thema, kun je me dat mailen.
Ik zal daarop antwoorden in een volgende blog zonder je naam te noemen.

Met vriendelijke groet,
Antje Maria